Tjärnö marinbiologiska laboratoriums informationsavdelning

för en aktiv, fantasifull och mångsidig kunskapsspridning kring havets biologi och havsnäringarna. Detta sker genom att man bjuder in allmänheten till ett mycket artrikt akvarium (bl.a. med möjlighet att klappa en sjögurka!), genom exkursioner med forskningsfartyg där lärare, skolelever och allmänhet får praktisk kontakt med havets innevånare samt genom populärvetenskapliga föreläsningar. Denna kunskapsspridande verksamhet har initierats av ett antal besjälade medarbetare och ligger huvudsakligen utanför laboratoriets egentliga uppdrag. Webbplats: Tjärnö marinbiologiska laboratorium

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.