Infomedica

för omfattande, kvalitetssäkrad och lättbegriplig information om sjukdomar, behandlingar, undersökningar, läkemedel etc. – gratis tillgänglig på Internet. Infomedica vänder sig till allmänheten men är till nytta även för vård- och apotekspersonal, skolor och massmedier.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.