1,6 miljonerklubben

för att den på ett nytt och effektivt sätt sprider kunskap om kvinnors hälsa och välbefinnande till gruppen kvinnor över 45 års ålder (1,6 miljoner personer i Sverige). Genom bl.a. informationsmöten, debattartiklar, seminarier och motionsaktiviteter försöker man nå ut till målgruppen, men klubben arbetar också aktivt för att ge den framtida forskningen och hälsovården ett mer kvinnligt perspektiv.

Tags: , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.