Vetenskapsfestivalen i Göteborg

för en omfattande och närmast uppsökande kunskapsspridning som täcker hela det vetenskapliga fältet. Genom skicklig organisation och marknadsföring, otraditionella metoder, mängder av aktivitetsplatser och en god portion entusiasm har Vetenskapsfestivalen blivit ett begrepp i regionen. Kunskap når ut till många inom skola och allmänhet som inte själva skulle ha sökt den.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.