Finn upp

för att man under mer än 25 år aktivt stimulerat kreativiteten och uppfinnarförmågan hos landets skolelever i årskurs 6 till 9. Genom lektionsmaterial, väl genomarbetade lärarhandledningar, besök på skolor och den vart tredje år återkommande nationella uppfinnartävlingen har Finn upp lyckats få mängder av skolklasser att genomföra en ”uppfinnarresa”. Totalt har man fått in mer än 37 000 idéer från eleverna, såväl tekniskt avancerade uppfinningar som enkla, smarta lösningar på vardagsproblem.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.