Magnus Bergmar

för att han har initierat och skapat världens största årliga utbildning för barn och ungdomar om barns rättigheter, demokrati och global förståelse. Den pedagogiska processen kretsar kring ”The World’s Children’s Prize for the Rights of the Child”, som består av barnens två unika pris för enastående insatser för barnens rättigheter. Prisverksamheten startade år 2000, och i år deltog 2,4 miljoner barn i den världsomröstning som utser pristagaren. Magnus Bergmar nomineras också för att han med sina dokumentärfilmer spritt kunskap om missförhållanden runtom på jorden, t.ex. filmen ”Mattan” om skuldslavbarnens villkor i de pakistanska mattfabrikerna.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.