Vetenskapsredaktionen SR

för att redaktionen under lång tid har försett svenska folket med inträngande, spännande och ofta vardagsnära kunskap om vad som händer inom hela det vetenskapliga fältet. Redaktionen lyckas ständigt framställa de vetenskapliga nyheterna på ett mycket pedagogiskt och intresseväckande sätt, bl.a. genom att ställa genomtänkta och kloka frågor till vetenskapsföreträdarna och dessutom ge dem tid att berätta utförligt om de vetenskapliga nyheterna.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.