Arkiv | oktober, 2006

Helen Rundgren

för en lång rad originella TV-program för barn som tydligt sätter kunskapen i centrum. Hon lyckas förena kunskap med hög kvalitet och dessutom förklara komplicerade vetenskapliga sammanhang på ett lättfattligt och roligt sätt. Filmerna har blivit uppmärksammade och prisbelönade även utomlands. I samma pedagogiska anda har hon skrivit en lång rad böcker, t.ex. en bok [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd

Ung Företagsamhet

för att den ideella organisationen på ett effektivt sätt utbildar och entusiasmerar unga människor i företagande och entreprenörskap. Sedan starten 1980 har 120 000 ungdomar vid gymnasieskolor över hela landet gått igenom utbildningen, och för närvarande deltar fler än 10 000 varje år. Gymnasielärare och rådgivare från näringslivet är också engagerade. Tio år efter utbildningen [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd

Malmö stadsbibliotek

för innovativ, omfattande och framgångsrik biblioteks-verksamhet som når långt utöver det som man kan förvänta sig. Till verksamheten hör ungdomsguider, vilket innebär gymnasister med multietnisk bakgrund som anställts för att få fler att besöka biblioteket och där få hjälp på sitt hemspråk, företagsservice för nybildade företag, att vara en EU-resurs för regionen, en regional riksdagshörna [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd

Anders Åkerman

kunskaps- och kompetens-utveckling inom arbetslivet. Genom KompetensMässan och en rad andra mässor, konferenser för olika yrkesgrupper, yrkesrelaterade nätverk, pedagogiska handböcker och CD-skivor, tidningar m.m. har chefer och anställda i ett stort antal företag stimulerats i sin kunskapsutveckling.

Läs hela artikeln Kommentering avstängd

Börje Ehrstrand

för att han som rektor på Rinkebyskolan utvecklat skolan till att bli en integrerad del av samhället – förutom att bedriva god undervisning. I denna utveckling ingår skolöppet för föräldrar och andra vuxna, öppet för elever även på kvällstid, specialundervisning för ”värstingar” som lämnat skolan och hamnat i kriminalitet, utbildningssatsning för flickor med annan etnisk [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd

Ny Temoundersökning om svenskars syn på kunskap

Närmare hälften, 43 procent, av svenskarna anser att de har bristande kunskaper inom arbetslivet, 40 procent uppger att de har bristande kunskaper när det gäller inflytande i samhället och 35 procent uppger kunskapsbrister som konsument. Nationalencyklopedin (NE) har låtit Synovate Temo fråga 1000 svenskar i åldern 16 år och uppåt om deras syn på kunskap [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd

Kompetensguru fick Kunskapspriset inom Näringsliv 2006

Anders Åkerman, erfaren mässarrangör och hängiven kompetensspridare belönades under torsdagen med Nationalencyklopedins Kunskapspris inom kategorin Näringsliv 2006. Prissumman är på 250.000 kronor. Anders Åkerman belönas för sitt arbete med att stimulera andras kompetensutveckling. Juryns motovering lyder: För hans omfattande arbete med kunskaps- och kompetens-utveckling inom arbetslivet. Genom KompetensMässan och en rad andra mässor, konferenser för [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd

Rinkebyskolans rektor värdig vinnare av Kunskapspriset 2006

Börje Ehrstrand, framgångsrik och kontroversiell rektor på Rinkebyskolan i Stockholm belönades under torsdagen med Nationalencyklopedins Kunskapspris inom kategorin skola och utbildningsväsende 2006. Prissumman är på 250.000 kronor. Börje Ehrstrand belönas för sitt arbete med att motivera elever genom annorlunda metoder såsom kvällsöppet och specialundervisning för ”värstingar”. Juryns motivering lyder: För att han som rektor på [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd

Vetenskapsjournalisten Helen Rundgren får Kunskapspriset 2006

Mångsysslaren och flerfaldigt uppmärksammade journalisten Helen Rundgren belönades under torsdagen med Nationalencyklopedins Kunskapspris 2006 inom kategorin Övrig verksamhet/unik personlig insats. Prissumman är 250 000 kronor. Juryns motivering För en lång rad originella TV-program för barn som tydligt sätter kunskapen i centrum. Hon lyckas förena kunskap med hög kvalitet och dessutom förklara komplicerade vetenskapliga sammanhang på [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd

Levande böcker gav Malmö stadsbibliotek Kunskapspriset 2006 inom offentlig verksamhet

Malmö stadsbibliotek utmärker sig inom den offentliga sektorn som en föregångare när det gäller aktiv och annorlunda kunskapsspridning och belönades under torsdagen med Nationalencyklopedins Kunskapspris inom kategorin Offentlig verksamhet 2006. Prissumman är på 250 000 kronor. Juryns motivering: För innovativ, omfattande och framgångsrik biblioteksverksamhet som når långt utöver det som man kan förvänta sig. Till [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd