Anders Åkerman

kunskaps- och kompetens-utveckling inom arbetslivet. Genom KompetensMässan och en rad andra mässor, konferenser för olika yrkesgrupper, yrkesrelaterade nätverk, pedagogiska handböcker och CD-skivor, tidningar m.m. har chefer och anställda i ett stort antal företag stimulerats i sin kunskapsutveckling.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.