Malmö stadsbibliotek

för innovativ, omfattande och framgångsrik biblioteks-verksamhet som når långt utöver det som man kan förvänta sig. Till verksamheten hör ungdomsguider, vilket innebär gymnasister med multietnisk bakgrund som anställts för att få fler att besöka biblioteket och där få hjälp på sitt hemspråk, företagsservice för nybildade företag, att vara en EU-resurs för regionen, en regional riksdagshörna och – inte minst uppskattat – möjligheten att låna ”levande böcker”, vilket innebär att under 45 minuter få samtala med någon med speciell bakgrund eller speciella erfarenheter.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.