IKU – Individuell Kunskapsutveckling

för att detta studentnätverk under nio års tid har lyckats öka intresset för matematik och fysik hos tusentals högstadie- och gymnasieelever. Genom att ge sommarkurser i högskolemiljö på många orter har engagerade universitets-studenter inspirerat skolelever till att ta till sig dessa ämnen som många upplever som svåra.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.