Moomsteatern

för att teatern på ett strålande effektivt sätt sprider kunskap om den intellektuellt funktionshindrade människans möjligheter som yrkesmänniska. Utan minsta avkall på den konstnärliga kvaliteten visar Moomsteatern att intellektuellt funktionshindrade personer kan bli fullt yrkesverksamma skådespelare, t.o.m. med akademiska poäng från Teaterhögskolan.

Tags:

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.