Sir David Attenborough

för att han har skrivit och producerat och med brinnande entusiasm och inlevelse presenterat en lång rad pedagogiska och oerhört uppskattade TV-serier om livet på jorden. I dessa program, som har setts av hundratals miljoner tittare, har han tagit oss med till snart sagt varje naturmiljö på vår jord och där med inspirerande entusiasm delgivit oss kunskap om sammanhangen, levnadsomständigheterna och den stora mängden av olika livsformer. Han är en portalfigur för ypperlig kunskapsspridning i TV-mediet.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.