Skolporten AB

för att företaget sedan starten år 2000, främst genom Skolporten.com, visat att ett privat företag kan bli en viktig aktör och en oumbärlig kunskapskälla för en stor del av det svenska skolväsendet. Nyheter, aktuell forskning, debatter och specialteman inom den pedagogiska sfären står på agendan. Skolporten har lyckats föra skolan närmare den pedagogiska forskningen och den pedagogiska forskningen närmare skolan.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.