Bengt Johansson

för att han under lång tid och med stor entusiasm och energi har verkat för att förbättra matematikkunnandet och utlärandet av matematik på alla skolnivåer i Sverige. Genom Nationellt Centrum för Matematikutbildning, som han förestår och aktivt har medverkat till, har han skapat en bas för förbättrad matematikutbildning i landet.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.