Jeff Sachs

för hans enastående och framgångsrika sätt att sprida kunskap i viktiga ekonomiska frågor, främst om hur fattigdomen på jorden kan utrotas och om hur vi kan åstadkomma en hållbar utveckling. Genom lysande föreläsningar, genom böcker i stora upplagor och genom direkt uppsökande och rådgivande verksamhet har han med sin ekonomiska kunskap nått ut till såväl allmänhet som makthavare, i enskilda länder och internationellt. Som chef för Earth Institute vid Columbia University i NewYork, som rådgivare till olika länder i ekonomiskt trångmål och som rådgivare till FN:s generalsekreterare sprider han ständigt den positiva kunskapen: det går att komma till rätta med problemen!

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.