Patrik Hadenius

för att han genom att starta och driva Språktidningen på ett tydligt sätt har ökat intresset för och kunskapen om det svenska språket. Tidningen, som säljs långt över förväntan, har snabbt etablerats som ett lustfyllt och självklart forum för inspiration, kunskapsspridning och debatt kring språkfrågor.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.