Anders Persson och Anders Ynnerman

för deras eldsjälsarbete med att sprida kunskap om den digitala tredimensionella bildens möjligheter och betydelse. Anders Persson har genom sin undersökningsteknik, utvecklad i Hudiksvall och nu vid CMIV i Linköping, och genom samarbete med den kliniska sjukvården skapat möjligheter för en snabbare, säkrare och mindre kostnadskrävande diagnostik. Anders Ynnerman har utvecklat den grundläggande tekniken och utnyttjat dess kunskapsspridande möjligheter bl.a. vid Visualiseringscenter C i Norrköping.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.