Drömmarnas Hus

för deras långvariga och framgångsrika arbete med att låta skolelever förena kultur och natur. Eleverna får ta till sig lärdomar och samtidigt röra sig ute i naturen. Drömmarnas hus har, bl.a. med målsättningen att motverka användning av våld och droger, nått ut till tiotusentals elever, främst i Skåne. Fortbildning av lärare och ett välanvänt nätmagasin är andra delar av verksamheten.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.