Jared Diamond

Jared Diamond hederspristagare 2010för att han utifrån sin osedvanliga tvärvetenskapliga bredd och forskning sprider kunskap genom en rad betydelsefulla populärvetenskapliga verk och föreläsningar, främst om människans natur och utveckling – ofta med ett ekologiskt perspektiv. Med sin bakgrund i bl.a. fysiologi, ornitologi, ekologi, antropologi, utvecklingsbiologi och geografi presenterar han spännande och tankeväckande slutsatser t.ex. i boken ”Vete, vapen & virus – en kort sammanfattning av mänsklighetens historia under de senaste 13 000 åren.

Tags: ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Comments are closed.