Jury

Kunskapsprisets jury består av synnerligen framträdande och betrodda personer från olika samhällsområden. De har valts ut för att garantera ett trovärdigt jurybeslut och är alla framstående personer och förebilder inom sina respektive gebit.

Anna Carrfors Bråkenhielm
VD för Scandinavian Studios.

 

 

 

 

Leif Edvinsson
Adjungerad professor vid Lunds universitet, VD för Universal Networking Intellectual Capital.

 

 

 

 

Leif Lindmark
Professor, tidigare rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

 

 

 

 

Lena Olsson
Stockholms universitet.

 

 

 

 

Jan-Eric Sundgren
Senior Vice President Volvo, tidigare rektor för Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

 

 

 

 

Carl-Henric Svanberg
Ordförande, BP.

 

 

 

 

Lena Treschow Torell
Professor, preses i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

 

 

 

 

Bengt Westerberg
Tidigare styrelseordförande för Svenska Röda Korset.

 

 

 

 

Arne Ekman
Juryns ordförande, Nationalencyklopedins f.d. chefredaktör.