Arkiv | Pristagare RSS-flöde för detta avsnitt

Unikt möte med Karen i Adolf Fredriks kyrka

Välkommen på lunch med årets internationella pristagare! Före detta nunnan Karen Armstrong är författare och grundare av Charter of Compassion. Genom sin utforskning av världens religioner drar hon slutsatsen att medkänsla är den enda vägen till lycka. Den 17 oktober kommer hon till Stockholm för att ta emot Kunskapsprisets internationella hederspris. Möt henne i Adolf [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd
Intervju med Karen Armstrong

Intervju med Karen Armstrong

Prismotiveringen lyder: ”för att hon sedan många år sprider kunskap om religionens betydelse för människorna och då särskilt påpekar likheterna mellan olika religioner. Genom en rad böcker och prisvinnande föredrag når hon ut som en fredsmäklande röst i en tid när världshändelserna får en allt starkare koppling till religionerna.” The International Knowledge Award for 2011 [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd
Mattias Hansson

Hyper Island

för att denna näringslivsanpassade yrkeshögskola på ett unikt sätt har lyckats utbilda studerande som direkt blir mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Med sin revolutionerande utbildningsmetod och sitt framsynta val av kurser har Hyper Islands rykte nått långt utanför Blekinge och Sverige.

Läs hela artikeln Kommentering avstängd
Jared Diamond

Jared Diamond

för att han utifrån sin osedvanliga tvärvetenskapliga bredd och forskning sprider kunskap genom en rad betydelsefulla populärvetenskapliga verk och föreläsningar, främst om människans natur och utveckling – ofta med ett ekologiskt perspektiv. Med sin bakgrund i bl.a. fysiologi, ornitologi, ekologi, antropologi, utvecklingsbiologi och geografi presenterar han spännande och tankeväckande slutsatser t.ex. i boken ”Vete, vapen [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd
Drömmarnas Hus

Drömmarnas Hus

för deras långvariga och framgångsrika arbete med att låta skolelever förena kultur och natur. Eleverna får ta till sig lärdomar och samtidigt röra sig ute i naturen. Drömmarnas hus har, bl.a. med målsättningen att motverka användning av våld och droger, nått ut till tiotusentals elever, främst i Skåne. Fortbildning av lärare och ett välanvänt nätmagasin [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd
Eva Funck Beskow

Eva Funck Beskow

för att hon med smittande entusiasm och sedan lång tid sprider kunskap till såväl små som stora i sina ”funkarprogram”. Hon har med kunskapsglädjen som pedagogisk metod höjt kunskapsnivån och vetgirigheten hos de unga i Sverige. http://evafunck.se/

Läs hela artikeln Kommentering avstängd
Hanna Gustafsson

Kärleksakuten

för att dessa unga läkarstudenter sprider kunskaper till ungdomar i åldern 13-19 år om kärlek, känslor och sexualitet. Med innovativa metoder lyckas Kärleksakuten påverka ungdomarnas syn på viktiga frågor som relationer, sexualitet, porr, kroppsideal, värderingar, jämställdhet och självbild.

Läs hela artikeln Kommentering avstängd
Anders Ynnerman

Anders Persson och Anders Ynnerman

för deras eldsjälsarbete med att sprida kunskap om den digitala tredimensionella bildens möjligheter och betydelse. Anders Persson har genom sin undersökningsteknik, utvecklad i Hudiksvall och nu vid CMIV i Linköping, och genom samarbete med den kliniska sjukvården skapat möjligheter för en snabbare, säkrare och mindre kostnadskrävande diagnostik. Anders Ynnerman har utvecklat den grundläggande tekniken och [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd

Mats-Eric Nilsson

för att han genom tidningsartiklar och böcker tydligt har stärkt svenskarnas konsumentkunskap på livsmedelsområdet. Genom sina avslöjanden om fusk och lögner i t.ex. boken ”Den hemlige kocken” har han fått många att efterfråga och ta till sig relevant information om de livsmedel vi dagligen köper och på så vis höjt vår kunskapsnivå, samtidigt som det [...]

Läs hela artikeln Kommentering avstängd

Snilleblixtarna i Sverige

för att föreningen stimulerar nyfikenhet, initiativförmåga, kreativitet och självtillit hos yngre skolbarn. Genom stegen pilla – sätta ihop – upptäcka – klura – bygga – visa kombinerat med något tema, t.ex. ”Teknik för äldre”, får föreningen barnen att tänka i nya, kreativa banor. En utmärkt lärarhandledning förstärker konceptet.

Läs hela artikeln Kommentering avstängd