Kontakt

Du når oss på info@kunskapspriset.se eller direkt enligt följande:

Kontakta ansvariga på Nationalencyklopedin för kunskapspriset

Niclas Ek:  niclas.ek@ne.se 0704-95 82 00
Eva Möller: eva.moller@ne.se 0706-30 71 96
Hubert Kjellberg, VD: hubert.kjellberg@ne.se

Kontakta kunskapsprisets jury: Arne Ekman: arne.ekman@ne.se 0703-26 18 31