Partner

Engagemanget för Kunskapspriset och ett starkare Kunskapssverige delar Nationalencyklopedin med en rad samarbetspartner som också vill ta aktivt ansvar för kunskapens spridning i alla samhällssektorer.

En viktig del av grundtanken med Kunskapspriset är att uppslutningen från framsynta företag och organisationer blir så stor som möjligt. Ju fler som verkar för att stärka kunskapsspridningen, desto större möjlighet har Kunskapspriset att verkligen fungera som en samlande kraft för att gynna Sveriges konkurrenskraft. Se våra partner och sponsorer i högerspalten.

Vi söker partner till Kunskapspriset
Välkommen att kontakta Niclas Ek:
niclas.ek@ne.se
0704-95 82 00