Vad är Kunskapspriset?

Kunskapspriset belönar inspirerande, innovativ kunskapsspridning som gynnar Sveriges konkurrenskraft och entreprenörsanda. Alla kan nominera och alla kan bli nominerade! NE med partner delar ut 250 000 kronor i tre kategorier: Kunskapspriset, det Internationella hederspriset och Folkets pris.

I kategorin Folkets pris är det svenska folket som avgör pristagaren genom att rösta på sin favorit. Efter att hela svenska folket har fått ge sina förslag på kunskapsspridare (t.o.m. den 28 augusti) utser nomineringskommittén fem finalister i kategorin.

Sedan är det upp till dig och alla andra att rösta fram vinnaren! Rösta på en av de fem finalisterna som du tycker är värd 250 000 kronor för sina kunskapsspridande insatser. Folkets röster kommer att avgöra vem som får priset. Rösterna sammanställs och pristagaren avslöjas på Kunskapsgalan 2012. De tre pristagarna i respektive kategori tar emot 250 000 kronor vardera ur kronprinsessans hand på Kunskapsgalan.

Engagemanget för Kunskapspriset och att göra Sverige lite klokare delar Nationalencyklopedin med en rad samarbetspartner som också vill ta ett aktivt ansvar för kunskapens spridning i alla samhällssektorer. Det är en viktig del av grundtanken med Kunskapspriset att uppslutningen från framsynta företag och organisationer blir så stor som möjligt. Ju fler som verkar för att stärka kunskapsspridningen, desto större möjlighet har Kunskapspriset att verkligen fungera som en samlande kraft för kunskapsutvecklingen i Sverige. Tack vare god spridning, den öppna nomineringsprocessen och den inspiration som årens nominerade ger som förebilder har priset uppmärksammats som ett brett förankrat kunskapspris. Ett kunskapsforum som många lyssnar till, stimuleras av och hämtar idéer från. Insikten ökar om att kunskap är något som måste underhållas och utvecklas för att inte förlora i värde. Därmed bidrar priset till att höja Sveriges konkurrenskraft.

För att uppmärksamma och hedra synnerligen framstående kunskapsspridare på den internationella scenen utser juryn från och med 2007 en internationell hederspristagare. Även i denna kategori är priset 250 000 kronor.

Priserna på 250 000 kronor och en glasskulptur designad av Bertil Vallien delas årligen ut vid en gala i Stadshuset i Stockholm. Kunskapspriset instiftades av NE Nationalencyklopedin AB 2002.